POČETNA

O SVETOM PISMU

PITANJA I ODGOVORI

LINKOVI

DOWNLOAD

KONTAKT   

Prevođenje Biblije

 

Stari zavet

 

Targumi

 

Tokom Vavilonskog ropstva (605-538.g.pr.n.e.) Jevreji su praktično zaboravili jevrejski jezik i masovno su prihvatili aramejski. Toga radi rabini (verovatno još od vremena Jezdre) počinju stvarati prevode (heb. targum znači »prevod«) starozavetnih tekstova na aramejski jezik.

 

BIBLIJA - SVETO PISMO

Naziv i značenje

Vreme nastanka

Nadahnuće i autoritet

Biblijski jezici

Biblijski rukopisi

 

Ovi prevodi inače sadrže i određene nadopune i komentare. Sačuvani su Targumi Petoknjižja, Proroka i Spisa, od kojih niti jedan zasebno (niti svi oni zajedno) ne sadrže celokupni Stari zavet.

Targumi su bili u upotrebi na bogosluženjima u sinagogi, i iz njih je propovedao i Isus. Izuzetno su značajni za proučavanje Isusovog jezika i duhovnog sveta Novog zaveta.

 
 

Prepisivanje Biblije

Kritički tekst Biblije

Kanon Svetoga pisma

Apokrifi

Prevođenje Biblije

Tumačenje Biblije

Biblijska poezija

Biblijska istorija

Biblija i arheologija

Struktura biblijskih tekstova

Jevanđelja

Jevrejska poređenja

Zakonski spisi

 

 

"Biblija je moje najdragocenije blago i bez nje bih bio bednik."

Imanuel Kant

....

 

"Bez Svetog pisma, koje samo o Hristu Isusu govori, mi ne bismo ništa znali."

Blez Paskal

 

Biblija on-line - Sveto Pismo na srpskom jeziku, prevod Daničić-Karadžić, ijekavska i ekavizirana varijanta

 

 

Grčki prevodi

 

Najznačajniji antički prevod Starog zaveta bio je grčki prevod, tzv. Septuaginta (“sedamdeset” – oznaka LXX), koja je nastajala postupno negde od III v.p.n.e. pa do početka II v.n.e. Ona je prevedena za potrebe Jevreja u Egiptu, koji su zaboravili jezik svojih predaka i služili se grčkim, tada raširenim po celom helenističkom svetu. Prema legendi, Septuaginta je nastala kao prevod Petoknjižja u vreme Ptolomeja Filadelfijskog (285-246 p.n.e.) radom sedamdesetdvojice prevodioca. Verojatno je tada zapravo samo započet rad (i to na Petoknjižju), dok su se ostale knjige, uključujući i apokrife, prevodile tokom narednih vekova.

Činjenica je da su ovaj prevod prigrlili rani hrišćani, kojima je grčki bio bliži od izvornog jevrejskog. Mnogi starozavetni citati u Novom zavetu preuzeti su upravo iz Septuaginte, iako se počesto znaju razlikovati od originala (posebno u brojkama). I danas je živa diskusija o tačnosti Septuaginte, kao i o njenom odnosu prema jevrejskom (masoretskom) tekstu. Sigurno je da LXX često daje pogrešna tumačenja, nekad iz teoloških razloga, nekad iz jezičkih, budući da je prilično teško prevesti jevrejske izraze na grčki jezik. Ipak, sigurno je da se određene razlike između LXX i masoretskog teksta javljaju i zbog različitosti predaje (posebno kod brojeva, na primer 2. Mojs. 1,4; vidi Dj. 7,), te ponekad savremeni tumači daju prednost nekim tekstovima Septuaginte. Ona takođe zna biti od značajne pomoći u razumevanju nekih starojevrejskih izraza koji su davno iščezli iz upotrebe.

Osim Septuaginte, postojali su i drugi grčki prevodi Starog zaveta, koje su načinili Aquila, Symachus i Teodocion. Zajedno sa svojim korekcijama Septuaginte i jevrejskim tekstom, sakupio ih je ranohrišćanski teolog Origen u tzv. Hexapli (šest stupaca, za svaku verziju po jedan).

 

Ostali antički prevodi Starog zaveta

 

Ovde govorimo samo o onim prevodima koji su se bavili isključivo Starim zavetom. Radi se zapravo samo o starosirijskim prevodima, koji su nam sačuvani samo u tragovima kod drugih prevoda.

 

Novi zavet i celokupna Biblija

 

Za antičke pojmove vremena, ubrzo nakon završetka pisanja Novog zaveta, počelo je s prevođenjem Biblije. Tokom drugog veka već postoje prevodi na latinski (tzv. starolatinski prevod) i sirski (dijalekt aramejskog jezika). Bibliju na svom jeziku dobijaju egipatski hrišćani (Kopti, III.v.), Goti, Gruzijci i Etiopljani u IV.v., Armenci u V. v., a do IX. v. imamo i prevode na arapskom, anglosaksonskom, nubijskom, njemačkom, francuskom i, za nas najznačajnije, delom misionara Konstantina i Metodija, na staroslovenskom. Negdje iz tog razdoblja imamo i prevod četiri jevanđelja na kineski. Svi ovi prijevodi imaju danas samo istorijsku vrednost: preživljava još jedino starosirijski prevod iz IV. v., tzv. Peshitta, koja služi u bogosluženju nestorijanaca, te ostalih hrišćana u Siriji, Iranu, Indiji, itd.

 

Vulgata

 

Nesumljivo najznačajniji prevod jeste Jeronimov prevod Biblije na latinski, tzv. Vulgata (“narodna”). Rimski biskup Damas je 384. godine naložio svom sekretaru Jeronimu da napravi novi latinski prevod Biblije. Jeronim je radi učenja izvornog jezika proveo godine u Vitlejemu i dovršio svoj rad do 405. g. Od apokrifnih knjiga Jeronim je preveo Tobiju i Juditu, te grčke dodatke Danila i Jestire, koje je jasno označio.

Jeronimova Vulgata zvaničan je prevod Rimokatoličke crkve, premda treba reći da je ostalih pet apokrifnih knjiga dodato iz starolatinskog prevoda. Vulgata je sve do savremenog doba bila temelj mnogim klasičnim prevodima, dok se danas koristi uglavnom kao pomoćni izvor.

 

 Koji prevod odabrati?  Kako nastaje prevod?

 

Stvaranje Biblijskog prjevoda spada u najteže prevodilačke poduhvate. Onaj ko se lati tog posla mora znati izvorne biblijske jezike, zatim latinski i grčki, onda barem jedan svetski jezik i, svakako, jezik na koji prevodi Bibliju; takođe mora imati dobro poznavanje Biblije i teologije. Budući da je teško naći čoveka koji objedinjuje sve ove kvalitete, obično se radi o grupi stručnjaka.

Ova grupa prvo određuje šta se želi postići prevodom – je li on namenjen teolozima ili običnom narodu; treba li da se čita na liturgiji ili tokom putovanja; hoće li se odbraniti neki doktrinarni pogled ili objektivno izneti izvorno biblijsko učenje; itd. Zatim se određuje stav prema ranijim prevodima – želimo li samo osavremeniti neki klasični prijevod (kao što je to učinjeno s New King James Version) ili stvaramo potpuno novi prevod. Potom se počinje s prevođenjem, u čemu se koriste kritička izdanja Starog i Novog zaveta, zatim Vulgata i Septuaginta, i neki od ranijih prijevoda (a to može biti i neki inostrani prevod koji nam služi kao uzor). Nakon toga, prevod ide na stilističko doterivanje i ujednačavanje, što znači barem još godinu dana mukotrpnog posla. Poslednju reč imaju teolozi koji vrše reviziju prevoda u skladu s načelima tumačenja teksta. Konačna revizija teksta čisti ga od slovnih grešaka, kojih u Bibliji ne bi smelo nikako biti. I tek tada, nakon više godina (u slučaju francuskog teologa i prevoditelja Chouraquia sveukupno četrdeset), prevod je spreman za štampu (što opet podrazumijeva mesece rada i nadziranja).

 

Kriterijumi procene prevoda

 

Procenjivanje prevoda zahteva visok stepen stručnosti, ali postoje kriterijumi kojima i običan laik može da se koristi kada želi da odredi kojim će se prevodom koristiti.

 

I. Vrsta prevoda

 

Postoje (ne samo kada se radi o Bibliji) dvije osnovne vrste prevoda:

 

a) doslovni- koji se trudi da za svaku reč u originalu nađe odgovarajuću reč na jeziku prevoda.

Svakako da to nije uvek moguće napraviti, imajući u vidu jezgrovitost biblijskih jezika. Tako, na primer, frazi “izvršiti deversku dužnost” iz 1. Mojs. 38,8 odgovara jedna reč u originalu (javem). No doslovni prevod je onaj koji takva parafraziranja pravi samo onda kada nema drugog rešenja.

 

b) dinamički – koji se trudi da bude što čitljiviji i često parafraziranjem objašnjava tekst. Ovakvi prevodi znaju biti zanimljivi, ali treba biti svjestan da parafraziranje najčešće znači tumačenje, koje ponekad može biti krivo.

Jedan pravi dinamički prijevod na jeziku jeste Knjiga o Hristu na hrvatskom jeziku (Duhovna stvarnost, 1981.). U njemu imamo primer “objašnjavanja” koja ustvari nameću određeno tumačenje. Na primjer, Kološanima 2,16: “Zato neka vas niko ne osuđuje zbog vašeg jela ili pića, ili zato što ne svetkujete razne jevrejske praznike, proslave mladine i subote.”. Izvorno, tekst glasi “Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo, ili za piće, ili za kakav praznik, ili mladinu, ili subotu,” (po Čarniću). Možemo primetiti sledeće dodatke u dinamičkom prevodu:

 

1) “jevrejske – vrlo čest dodatak u ovom prevodu, previđa univerzalnost Starog zaveta;

 

2) “zato što ne svetkujete” – nameće se stav da su Kološani osuđeni od strane jeretičnih učitelja zato što ne svetkuju ove praznike. Međutim, čitanjem originala vidimo i mogućnost da su Kološani osuđeni zbog načina svetkovanja ovih praznika, a ne zbog nesvetkovanja.

S druge strane, treba biti svestan da i neki doslovni prevodi znaju ponekad bespotrebno da parafraziraju. Jedan od primjera nalazimo u pjevodu Kršćanske sadašnjosti – Rim. 3,20b. Izvorno, tekst glasi: “Jer kroz Zakon – spoznaja greha”, dok Rupčić prevodi: “Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji greha.” Pavle ne kaže da Zakon služi samo tačnoj spoznaji greha. Ovo nije jedini primjer Rupčićevih parafraza, posebno u slučaju apostola Pavla.

 

II. Noviji ili stariji prevod

 

Prevodi poput King James Version bili su bespogovorni autoritet naraštajima hrišćana. Stoga je ponekad teško objasniti ljudima da se tokom vekova uznapredovalo u prevođenju Biblije i da su novi prevodi po pravilu tačniji od starih. Novi prevodi imaju sledeće prednosti nad starim:

 

1) savremena kritička izdanja Biblije na jevrejskom i grčkom mnogo su tačnija od nekadašnjih

 

S tim što treba imati u vidu da brojni stari prevodi uopšte nisu ni koristili grčke ili jevrejske originale, što ih je činilo prevodima prevoda.

Erazmovo izdanje grčkog Novog zaveta (koje je bilo osnova Luterovog prevoda) temeljilo se na samo četiri manje vredna rukopisa; savremeno Aland-Metzgerovo izdanje temelji se na hiljadama vrednih rukopisa. Tako u starim prijevodima, poput Rešetarove redakcije prijevoda Daničić-Karadžić i dalje imamo tekstove poput Djela 8,37, 1. Jovanova 5,7b, Matej 6,13b (“Jer je tvoje carstvo, sila i slava u vijek. Amin”), za koje danas pouzdano znamo da nisu spadali u originalni tekst.

 

2) danas mnogo bolje poznajemo biblijske jezike nego pre nekoliko vekova

 

Grčki jezik Novog zaveta nije današnji grčki; kao što ni današnji jevrejski nije istovetan sa starozavetnim jevrejskim. Postoje biblijske reči kojima je vremenom zaboravljeno značenje (nekima od njih nisu znali značenja čak ni antički prevodioci Septuaginte), tako da je potrebno puno jezičko-istorijsko-arheoloških istraživanja kako bi otkrio zaboravljeni smisao.

Jedna od takvih reči svojevremeno je bila i jevrejska reč pim, koja se nalazi samo u tekstu 1. Samuilove 13,21. Daničićev prevod na tom mestu nagađa: “Bijahu se zatupili raonici i motike i vile troroge i sjekire, i same ostane trebaše naoštriti.” Arheolozi su međutim razrešili ovu tajnovitu reč – ona je ustvari bila mera za težinu, otprilike 2/3 šekela. Zato i Kršćanska sadašnjost donosi pravilno čitanje: “A cijena je bila dvije trećine šekela za raonike i motike, jedna trećina za oštrenje sjekire i nasađivanje ostana.”

 

3) savremeni su prevodi razumljiviji savremenim čitaocima.

 

Za ovo ne trebaju dalja objašnjenja. Dovoljno je samo da se sretnemo s brojnim imperfektima i aoristima Daničić-Karadžićevog prevoda, te brojnim arhaičnim konstrukcijama rečenica i izrazima, pa da pošteno priznamo kako je jednom prosječnom čitaocu prilično teško da razume ovako prevedene tekstove.

 

III. Pojedinac ili grupa

 

Videli smo da je posao prevođenja preobiman da bi ga sasvim korektno u svemu obavio jedan čovek. Stoga ćemo dati prednost prevodu koji je proizvod grupe raznih biblijskih i jezičkih stručnjaka..

 

Dodatne napomene

 

Ovi izneti kriterijumi olakšaće savremenom čitaocu da izabere između više različitih prevoda, ali treba imati u vidu da su sve ovo opšta pravila. Nipošto ne treba da mislimo da su savremeni prevodi u svemu bolji od starijih. Naprotiv, i oni znaju da imaju određenih slabosti. 

 

a. indoktrinacija

 

 Prevod je indoktriniran onda kada nam umjesto objektivnog prevoda daje subjektivno tumačenje.

 Dobar primer nalazimo u Rupčićevom prevodu Mateja 12,32: “…ali tko rekne što protiv Duha Svetoga, ne može mu se oprostiti ni na ovom svetu ni na drugome.” Reč drugome (svetu) implicira doktrinu o odlasku duše na drugi svet nakon smrti. U originalu, nalazimo reč budućem (ili onom koji će doći), što upućuje na Hristov dolazak, a ne na odlazak duše.

 

Ponekad, međutim, imamo slučajeva da stari prevod tačnije prevodi određeni tekst. Na primjer, Filibljanima 2,6-7a Vuk prevodi: “Koji (Isus), ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom, nego je ponizio sam sebe…” dok Rupčić, braneći trinitarnu teologiju na pogrešnom mestu, isti tekst prevodi: “On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio…”

 

b. neujednačenost kvaliteta stila

 

Prevod Kršćanske sadašnjosti nije uspio ujednačiti stil i popraviti mjesta koja nisu detaljno obrađena. Stil Psalama je detaljno izbrušen, dok u Petoknjižju KS znatno zaostaje za Daničićem, čije su rečenice zaokruženije i doteranije.

 

Zaključak

 

Na kraju treba reći da jednom laiku nije moguće razumeti sve nijanse kvaliteta prevoda, što mu zapravo nije niti potrebno. Svi prevodi Biblije, uz sve razlike, ipak nam donose jednaku i nepromenjenu biblijsku poruku. Pravi čitalac Biblije proučiće dobro sve dostupne prevode, i u svakom od njih naći određene vrednosti.

 

 
         

POČETNAO SVETOM PISMUPITANJA I ODGOVORILINKOVIKONTAKT